Sprzedaż ruchomości

Syndyk sprzeda ruchomości, szczegółowo określonych w załączniku. Ruchomości można oglądać w Nędzy przy ul. Jana Pawła II 2. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 797 599 064. Zestawienie-ruchomosci-do-sprzedaniaPobierz ...
Read More

Sprzedaż 1/6 udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego w Pyskowicach przy ul. Traugutta 46/4

Syndyk ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż: 1/6 udziału w prawie własności lokalu położonego w Pyskowicach przy ul. Traugutta 46/4, dla którego Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00078409/1 Cena wywoławcza wynosi:    12 000,00 zł (dwanaście  tysięcy złotych). Adres do składania ofert: Biuro Syndyka ul. Porcelanowa 19 40-246 Katowice (od 9.30 do 15.00). Termin składania ofert: do 11 marca 2021 r. do godz. 15.00. Otwarcie ofert :  Kancelaria Notarialna Notariusz Ewa Kuźniak ul. Jagiellońska 13, 40-032 Katowice,  dnia 12 marca 2021 r. o godz. 14:00. Informacje o przetargu (w tym Regulamin Przetargu i Wzór Oferty): strona internetowa:  http://www.syndyk.katowice.pl/przetargi   Tel: 797 599 064. Aleksandra-Kornas-Regulamin-PrzetarguPobierz Wzor-oferty-1Pobierz zdjecia-lokaluPobierz ...
Read More

Udział w wysokości 1/9 w spadku po Halinie Nieslon

Syndyk Elżbiety Pabiańczyk (wcześniej Krenkiewicz), ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż: Udziału w wysokości 1/9 w spadku  po Halinie Teresie Nieslon (w skład którego wchodzi m.in. udział we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Gliwicach przy ul. Ziemięcickiej 2, dla której prowadzona jest księga wieczysta GL1G/00017010/2 Cena wywoławcza wynosi:  12  444,00 zł Adres do składania ofert: Biuro Syndyka ul. Porcelanowa 19 40-246 Katowice (od 9.30 do 15.00). Termin składania ofert: do 1 lipca 2021 r. do godz. 15.00. Otwarcie ofert :  Kancelaria Notarialna Notariusz Ewa Kuźniak ul. Jagiellońska 13 40-032 Katowice  dnia  2 lipca 2021  r. o godz. 14:00. Informacje o przetargu (w tym Regulamin Przetargu i Wzór Oferty): strona internetowa:  http://www.syndyk.katowice.pl/przetargi   Tel: 797 599 064. Regulamin-PrzetarguPobierz Wzor-ofertyPobierz G3ZV8V6Pobierz G9IQB3IPobierz ...
Read More

Prawo własności nieruchomości w Rybniku

Syndyk  Bogusławy Rus ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż: Prawa własności nieruchomości położonych w Rybniku przy ul. Raciborskiej 219 A, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgi wieczyste nr GL1Y/00113192/9 oraz GL1Y/00104436/6. Cena wywoławcza wynosi:   450  000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy  złotych). Warunki dodatkowe: nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do nabycia nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta GL1Y/00111543/1 za 9 300,00 zł. Adres do składania ofert: Biuro Syndyka ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice (od 9.30 do 15.00). Termin składania ofert: do 13 maja  2021 r. do godz. 15.00. Rozpoznanie ofert: Kancelaria Notarialna Ewa Kuźniak ul. Jagiellońska 13 40-032 Katowice  14 maja  2021 r. godz. 14:00 . Informacje o przetargu (w tym Regulamin Przetargu i Wzór Oferty): strona internetowa:  http://syndyk.katowice.pl/przetargi/  Tel: 797 599 064. Regulamin-przetargu-1Pobierz OfertaPobierz OPERAT-SZACUNKOWYPobierz ...
Read More

Sprzedaż wierzytelności

Syndyk WISHOT Polska Sp. z o.o. w upadłości , ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż: Wierzytelności przysługujących Upadłemu o wartości nominalnej: 476 687,67 zł Cena wywoławcza wynosi: 41 042,98  zł. Adres do składania ofert: Biuro Syndyka ul. Porcelanowa 19 40-246 Katowice (od 9.30 do 15.00). Termin składania ofert: do  18 lutego 2021  r. do godz. 15.00. Otwarcie i rozpoznanie ofert: Kancelaria Notarialna Ewa Kuźniak ul. Jagiellońska 13 40-032 Katowice 19 lutego 2021 r. godz.14:00 . Informacje o przetargu (w tym Regulamin Przetargu i Wzór Oferty): strona internetowa:  http://syndyk.katowice.pl/przetargi/  Tel: 797 599 064. Regulamin-Przetargu-WISHOT-wierzytelnosciPobierz Zalacznik-nr-1-do-Regulaminu-PrzetarguPobierz Zalącznik-2-oferta-WISHOT-wierzytelnosci-tzPobierz ...
Read More

1/6 udziału w prawie własności lokalu położonego w Pyskowicach przy ul. Traugutta 46/4

Syndyk  ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż 1/6 udziału w  prawie  własności lokalu położonego w Pyskowicach przy ul. Traugutta 46/4, dla którego Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00078409/1 Cena wywoławcza wynosi:    14 000,00 zł (czternaście  tysięcy złotych). Adres do składania ofert: Biuro Syndyka ul. Porcelanowa 19 40-246 Katowice (od 9.30 do 15.00). Termin składania ofert: do 4 lutego 2021 r. do godz. 15.00. Otwarcie ofert :  Kancelaria Notarialna Notariusz Ewa Kuźniak ul. Jagiellońska 13 40-032 Katowice  dnia 5 lutego 2021 r. o godz. 14:00. Informacje o przetargu (w tym Regulamin Przetargu i Wzór Oferty): strona internetowa:  http://www.syndyk.katowice.pl/przetargi   Tel: 797 599 064. Pyskowice Regulamin PrzetarguPobierz Pyskowice wzór ofertyPobierz Pyskowice zdjęcia lokaluPobierz ...
Read More

Nowe

Syndyk Pawła Klimczyk, ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż: prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowej Jamce składającej się z działki nr 17/4 o powierzchni 1568 m2, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą numer OP1O/00145237/3, Cena wywoławcza wynosi 77 500,00 zł nieruchomość w Nowej Jamce Adres do składania ofert: Biuro Syndyka ul. Porcelanowa 19 40-246 Katowice (od 9.30 do 15.00). Termin składania ofert: do 28 stycznia 2021 r. do godz. 15.00. Otwarcie ofert :  Kancelaria Notarialna Notariusz Ewa Kuźniak ul. Jagiellońska 13, 40-032 Katowice  dnia  29 stycznia 2021 r. o godz. 14:00. Informacje o przetargu (w tym Regulamin Przetargu i Wzór Oferty): strona internetowa:  http://www.syndyk.katowice.pl/przetargi   Tel: 797 599 064. Klimczyk-Pawel-Opole-Anny-Jantar-wzor-oferty-1Pobierz ...
Read More