Syndyk WISHOT Polska Sp. z o.o. w upadłości , ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż:

Wierzytelności przysługujących Upadłemu o wartości nominalnej: 476 687,67 zł

Cena wywoławcza wynosi: 30 000zł.

Adres do składania ofert: Biuro Syndyka ul. Porcelanowa 19 40-246 Katowice (od 9.30 do 15.00).

Termin składania ofert: do   7 października 2021  r. do godz. 15.00.

Otwarcie i rozpoznanie ofert: Kancelaria Notarialna Ewa Kuźniak ul. Jagiellońska 13 40-032 Katowice 8 października 2021 r. godz.14:00 . 

Informacje o przetargu (w tym Regulamin Przetargu i Wzór Oferty) oraz o wierzytelnościach: strona internetowa:  http://syndyk.katowice.pl/przetargi/  Tel: 797 599 064.

Pliki do pobrania: