Syndyk Anny Klimczyk, ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż:

udziału w wysokości ½ prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w Opolu przy ul. Grechuty 6 A/10 dla którego Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00149080/5

Cena wywoławcza wynosi:     198 750,00 zł

Adres do składania ofert: Biuro Syndyka ul. Porcelanowa 19 40-246 Katowice (od 9.30 do 15.00).

Termin składania ofert: do 22 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00.

Otwarcie ofert :  Kancelaria Notarialna Notariusz Ewa Kuźniak ul. Jagiellońska 13 40-032 Katowice  dnia 23 kwietnia 2021 r. o godz. 14:45.

Informacje o przetargu (w tym Regulamin Przetargu i Wzór Oferty): strona internetowa:  http://www.syndyk.katowice.pl/przetargi   Tel: 797 599 064.