Syndyk Pawła Klimczyk, ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż:

1) 1/2 udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego położonego w Opolu przy ul. Anny Jantar 7/10, dla którego Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00134959/0;

2) prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowej Jamce składającej się z działki nr 17/4 o powierzchni 1568 m2, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą numer OP1O/00145237/3,

Cena wywoławcza wynosi:  

– 92 212,50 zł – udział w lokalu przy ul. Anny Jantar 7/10 w Opolu;

– 58 125,00 ,00 zł nieruchomość w Nowej Jamce

Adres do składania ofert: Biuro Syndyka ul. Porcelanowa 19 40-246 Katowice (od 9.30 do 15.00).

Termin składania ofert: do 22 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00.

Otwarcie ofert :  Kancelaria Notarialna Notariusz Ewa Kuźniak ul. Jagiellońska 13, 40-032 Katowice  dnia  23 kwietnia 2021 r. o godz. 14:30.

Informacje o przetargu (w tym Regulamin Przetargu i Wzór Oferty): strona internetowa:  http://www.syndyk.katowice.pl/przetargi   Tel: 797 599 064.